Web Hosting Personal
25.000đ/tháng

Dung lượng 300MB
Băng thông 5.000MB
Mail-box 10
Sub-domain 3
MySQL 0
Web Hosting Standard
43.000đ/tháng

Dung lượng 600MB
Băng thông 10.000MB
Mail-box 15
Sub-domain 5
MySQL 1
Web Hosting Extended
61.000đ/tháng

Dung lượng 800MB
Băng thông 15.000MB
Mail-box 25
Sub-domain 15
MySQL 2
Web Hosting Professional
92.000đ/tháng

Dung lượng 1.100MB
Băng thông 20.000MB
Mail-box 40
Sub-domain 20
MySQL 4
Web Hosting Premium
108.000đ/tháng

Dung lượng 1.500MB
Băng thông 30.000MB
Mail-box 50
Sub-domain 25
MySQL 5

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Support Helpdesk
Email: support@rozion.com
Tel: (08) 3 822 6788
Hot-line: 094 334 4860